Katherina Steffen

Publikation

Widmung: [an Hartmut Fladt]. Universität der Künste Berlin, Fakultät Musik, (Hrsg.). In: Kreativitätsportal Musik. – Berlin : Universität der Künste Berlin, 2014-

Foto von Katharina Steffen

Kontakt

Katherina Steffen, Dipl.-Bibl.

Bibliographische Redaktion

+49 30 254 81 122

E-Mail